Vítání budoucích prvňáčků

Dobrý kolektiv a vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli i rodiči považujeme za důležitou součást školní docházky. Aby se nastávající prvňáčci těšili nejen na samotný nástup do školy, ale rovnou i na své spolužáky a učitele, zúčastnili se i se svými rodiči uvítacího setkání.

Vítání historicky prvních žáků základní školy Q proběhlo v Technologickém klubu v Prostějově. Na samém začátku se děti seznámily se svojí třídní paní učitelkou a panem učitelem anglického jazyka, kteří je slavnostně přivítali ve své třídě. Pro děti je ale samozřejmě mnohem zajímavější, pokud mají možnost zkoušet v praxi nové věci. Po krátké úvodní řeči se proto se svými učiteli odebraly do improvizované třídy, kde si mohly vyzkoušet výuku nanečisto. Jako první se výuky chopil pan učitel angličtiny a byl doslova k nezastavení. Svým zábavným a přátelským přístupem si děti okamžitě získal. Ty se s nadšením ponořily do výuky barev a čísel, a bylo evidentní, že díky stylu výuky a množství kreativních pomůcek vnímají celý proces jako zábavnou hru.

Angličtinu poté vystřídala hodina s třídní paní učitelkou. S ní děti vytvořily velký obraz stromu složený z otisků dlaní každého z nich a s nápisem „Společně rosteme“. Jak paní učitelka všem sdělila, obraz na ně bude v září čekat ve třídě, aby se jím mohly těšit.

Další zábavou, která byla pro děti připravena, byl fotokoutek. Všichni tak měli možnost zasednout do školní lavice plné učebnic, učebních pomůcek i hraček, které je budou v září čekat, a nechat se na památku vyfotit paní fotografkou. Někteří se do fotokoutku hnali s nadšením, jiní se trochu ostýchali, ale zvěčnit se nakonec rádi nechali všichni.

Zatímco děti se věnovaly vlastní zábavě, rodiče využili čas k seznamování se navzájem i k rozhovorům s vedením školy.  Celé setkání se neslo ve velmi přátelském až rodinném duchu.

Věříme, že tato seznamovací akce pomohla dětem odbourat případné obavy z nadcházející školní docházky a budou se na své nové kamarády i učitele nedočkavě těšit. Do nové etapy života přejeme našim prvňáčkům hodně úspěchů, nadšení a touhy po nových poznatcích.