Výlet na Bělecký mlýn

Žáci naší školy se vydali do přírody prozkoumat les a jeho obyvatele v rámci výuky prvouky. Počasí nám přálo, a tak byla cesta vlakem na Bělecký mlýn příjemným zážitkem.

Dorazili jsme na místo, procházeli se lesem a obdivovali koruny stromů, rozpoznávali jejich druhy a pozorovali další rostliny a živočichy.

Jako překvapení jsme si prohlédli býka a kovové sochy ve tvaru prapodivného ptáka.

Následující den ve škole žáci využili přírodniny, které během výletu nasbírali a ve skupinkách z nich vytvořili originální lesní skřítky.