Výuka v parku

Ve středu 13. září probíhala výuka v parku – tématem byl podzim, stromy a jejich poznávání přímo v parku.  Procházeli jsme se a dívali se do korun stromů. Naslouchali jsme zvukům přírody, které můžeme slyšet.

Poté měly děti připraveny úkoly, které plnily ve skupinkách. Cílem byla vzájemná spolupráce a zjištění, že více hlav víc ví. A že když dají “hlavy dohromady”, úkol se jim podaří zvládnout.

Tyto úlohy byly zaměřené na přiřazování listů ke správným plodům a také zkusit rozpoznat stopy zvířat s jejich nositeli.

Odpočinkovou činností pak bylo malování prostějovské hvězdárny. Nakonec si děti zaběhaly a zahrály hry, včetně hodu frisbee.