Zářijový výlet prvňáčků ze ZŠ Q

Navštívili jsme Legiovlak, který měl zastávku také na prostějovském nádraží. Před odchodem na nádraží jsme si ve třídě pověděli něco málo o tom, kdo byli legionáři, jakou cestou se vraceli zpět vlakem do vlasti a jaké nástrahy je po cestě čekaly.

Děti si prohlédly Legiovlak, shlédly krátké video a také si mohly zakoupit drobné upomínkové předměty. Cestou na oběd jsme si byli prohlédnout Botanickou zahradu Petra Albrechta v Prostějově.