Matematika Hejného metodou v prostředí PARK

Na Základní škole Q přistupujeme k výuce matematiky trochu netradičně, ale o to zábavněji! Používáme Hejného metodu, která děti seznamuje s matematikou skrze různá prostředí a podporuje jejich vzájemnou pomoc, spolupráci, staví na zkušenostech a osobním prožitku.

Tentokrát jsme se přenesli do prostředí PARK, kde naše chodba ožila velkoformátovou mapou s plánem cestiček, které děti procházely a řešily různé matematické úlohy. Bylo úžasné sledovat, jak si společnými silami a diskusemi pomáhali a došli tak k řešení i složitějších úloh.

Velkým bonusem bylo objevení nové řešitelské strategie: začít úlohu řešit od konce.