Objevitelé ze ZŠ Q navštívili Ekocentrum Iris v Prostějově

Naši malí objevitelé se vydali za poznáním do Ekocentra Iris v Prostějově. Na výukovém programu nazvaném Hrátky s přírodninami žáci rozvíjeli svoji kreativitu a poznávali rozmanitosti živé a neživé přírody.

Kreativitě dětí se meze nekladou, a tak si prvňáčci z přírodnin vytvořili originální ozdobu, kterou si odnesli do své třídy na ZŠ Q. Všechny toto netradiční tvoření moc bavilo!

Aktivní den plný objevů a tvoření děti zakončily na zahradě ekocentra, kde se v týmech věnovaly tvoření stromů z přírodních materiálů. Jako praví dobrodruzi si dokonce „uvařili“ guláš z toho, co během dne v přírodě našli.