Dětské hlasy rozzářily úsměvy seniorů

Děti ze Základní školy Q navštívily Domov seniorů Prostějov a svým vystoupením navodily vánoční atmosféru.

Představení žáků bylo plné energie, radosti, emocí a vykouzlilo úsměvy na tvářích seniorů, kteří ocenili nejen jejich talent, ale i úsilí a energii vloženou do příprav. Děti zazpívaly několik písníček, některé z nich dokonce v angličtině, a recitovaly básničky na téma zima a Vánoce. Vystoupení bylo přijato s nadšením a oceněno velkým potleskem publika. 

Umění a kultura dokáže vždy obohatit životy všech generací. Akce jako tato představují důležitý prvek ve vzdělávání mladší generace. Ukazují dětem hodnotu empatie a respektu ke starším lidem a zároveň přinášejí do života seniorů vzácné okamžiky radosti a pocitu propojení se širším světem. Doufáme, že tyto vzácné momenty budou nadále inspirovat a spojovat lidi všech věkových generací.

Děkujeme dětem i pracovníkům Domova seniorů, bez nich by tato událost nemohla proběhnout. Zvláštní poděkování potom patří třídní paní učitelce Kožouškové za skvělou přípravu a organizaci tohoto vystoupení.