Hodina českého jazyka s využitím metody RWCT

U žáků na ZŠ Q měla velký úspěch hodina českého jazyka s využitím metody RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking – Čtením a psaním ke kritickému myšlení).

Paní učitelka zahájila hodinu přečtením krásného příběhu s názvem Papuchalk Petr od autora Petra Horáčka. Následně děti příběh zrekonstruovaly pomocí obrázků a převyprávěly jej vlastními slovy. Hlavním cílem této interaktivní aktivity bylo rozvíjet představivost dětí a umožnit jim vidět příběh z jiného úhlu pohledu.