Hodina matematiky

Součtovým trojúhelníkům se děti ve škole už nějakou dobu věnují, dnes je poprvé řešily poprvé ve třech úrovních.

Vzájemnou spoluprací se nakonec všem podařilo přijít na princip řešení úloh.

Děti se spolupráci teprve učí…zpočátku mají tendenci spíše diktovat spolužákovi správné výsledky, ale postupně poznávají přístup, kdy spolužáka dovedou k touženému cíli pomocí návodných otázek.