Myšlenkové mapy

Myšlenková mapa (někdy také mentální mapa) je grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti.
Naši prvňáčci se s nimi seznámili a začali tématem “JÁ”. Tuto myšlenkovou mapu zvládly děti, i když ještě všichni neumí číst a psát, protože informace o sobě malovaly. Poté jsme si na koberci sedli a vzájemně si o všem povídali.
Děti práce bavila a díky těmto mapám se všichni mohli poznat více jako kamarádi. O některých spolužácích jsme se dozvěděli překvapivé a zajímavé věci.