Prostředí parkety

V rámci Hejného metody výuky matematiky dnes žáci poznali nové prostředí s názvem PARKETY. Dříve, než děti začaly s tímto prostředím pracovat, se s parketami seznámily kreativním tvořením.