Den otevřených dveří na ZŠ Q v Prostějově aneb školní den nanečisto!

V úterý 12. prosince 2023 jsme měli tu čest přivítat veřejnost v prostorách naší školy během Dne otevřených dveří. Byla to možnost ukázat inovativní vzdělávací prostředí a představit, jak zábavně a interaktivně přistupujeme ke vzdělávání našich žáků.

Spousta dětí včetně svých rodičů i prarodičů měla možnost si prohlédnout prostory školy, seznámit se s přístupem ke vzdělávání na této škole a zažít atmosféru školního prostředí. Bylo skvělé vidět, jak předškoláci zářili nadšením, když si mohli vyzkoušet sedět ve školní lavici a zapojit se v hodinách angličtiny, matematiky a bilingvní prvouky.

Mimo to si malí návštěvníci školy oblíbili kamarádského slona Miloše, se kterým řešili logické úlohy. Další stanoviště umožnila dětem seznámit se s Beeboty (roboty, které naši žáci využívají v hodinách programování), a dokonce si vytvořit vlastní placku s logem naší školy. Rodiče mezitím měli příležitost prohlédnout si učební materiály a dozvědět se více o možnostech studia u nás.

Tento den ukázal rodičům budoucích prvňáčků, co může moderní škola nabídnout a poskytl jim užitečné informace o možnostech vzdělávání.

Děkujeme všem, kteří se Dne otevřených dveří zúčastnili, a s nadšením očekáváme další, který se uskuteční 6. února 2024.

Přijďte s námi zažít radost z učení a objevit, co všechno může moderní vzdělávání nabídnout!