Naše první vysvědčení

Na Qčku dostávají děti slovní hodnocení od paní učitelky a součástí vysvědčení je také sebehodnocení, které si žáci poprvé vyzkoušeli.

Gratulujeme všem a těšíme se na další pololetí plné objevování a učení.