Exkurze v lékárně

Na exkurzi v lékárně, kterou pro nás zprostředkovali rodiče jednoho z našich žáků, jsme prozkoumali místa, kam se běžný zákazník nedostane a odhalili jsme tajemství této profese. 

Prohlídka lékárny začala ve školící místnosti, kde nám bylo představeno, jak lékárna funguje, proč lidé do lékárny chodí a s jakými problémy jim zde mohou odborníci pomoci. Následovala návštěva laboratoře, kde dětem magistr lékárny ukázal, co vše v takové laboratoři mají a dokonce dětem vyrobil “medicínu” z čokolády, což vykouzlilo úsměv na každé tváři. Poté nás pozvali do centra prevence, kde si největší odvážlivci mohli nechat změřit hladinu cukru v krvi. 

Exkurzi završily drobné dárečky z lékárny pro každého účastníka – dětské náplasti a vitamínové bonbonky. 

Celá návštěva byla pro děti velkou inspirací. Dozvěděly se, že stát se magistrem v lékárně vyžaduje nejen velmi důkladné dodržování čistoty a pořádku, ale i přesnost, schopnost dobře počítat a mnoho dalších dovedností. 

Díky ochotným rodičům našich žáků došlo opět k propojení běžného života se školou a děti měly možnost nahlédnout do tajů dalšího povolání.