Metoda RWCT

 
Hodina vedená metodou RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení), tentokrát na téma chameleon. 
 
Děti se zamýšlely nad obrázky, diskutovaly o tom, co je na tomto fascinujícím tvoru zajímá a co by se o něm rády dozvěděly. Spoustu zajímavostí už o chameleonech žáci věděli! 
 
Během hodiny jsme společně četli text v čítance, odpovídali na otázky a hledali v něm důkazy podporující naše odpovědi. Nakonec každý žák napsal životabáseň o chameleonovi a vybarvil jeho obrázek. 
 
Hodina byla plná zábavy, nových poznatků a všichni jsme si ji užili.